Серийно производство на механични детайли, прецизност,
качество и оборудване на световно нивоКои сме ние и какво правим?
“ОПТОМЕХАНИК” ООД е член на “Оптикоелектрон Груп” АД и е основно производствено звено на територията на Индустриален парк “Оптикоелектрон”. Дружеството произвежда детайли и възли в областта на фината механика и оптикомеханичното производство за гражданската, и отбранителната индустрия. Фирмата разполага с програмен цех оборудван с високо-технологични машини с CNC управление за изработка на детайли със сложна геометрична конфигурация и точност до 0,002 мм. Специализирани сме в производството на призматични корпусни и ротационни детайли; цилиндрични и конусни зъбни колела от модул 0,2 до модул 4 при серийно производство, при единични детайли до модул 6; зъбни рейки; гребени до модул 1,25 с дължина до 400мм; автоматни детайли; галванични и лако-бояджийски покрития; нестандартно оборудване; механични възли; инструментална екипировка.

ние произвеждаме


РОТАЦИОННИ ДЕТАЙЛИ
Производство на различни по големина и форма ротационни детайли.


ЦИЛИНДРИЧНИ И КОНУСНИ ЗЪБНИ КОЛЕЛА
Производство на различни цилиндрични и конусни зъбни колела от модул 0.2 до модул 4 – при серийно производство, при единични детайли до модул 6


ЗЪБНИ РЕЙКИ
Гребени до модул 1.25 мм. с дължина до 400 мм.


АВТОМАТНИ ДЕТАЙЛИ
Производство на различни по форма и големина автоматни детайли.


НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ
Производство на нестандартно оборудване за различни сфери от ежедневието. На снимката: титаниев пирон за гръбначен стълб, използван в медицината


МЕХАНИЧНИ ВЪЗЛИ
Производство на различни по сложност, форма и големина механични възли


сертификати


ПАНАГЮРИЩЕ

ОПТОМЕХАНИК

Индустриален парк „Оптикоелектрон„
+359 357 6 33 75+359 357 63605

https://optomechanic.eu

optomechanic@opticoel.com

ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП АД
Оптикоелектрон Груп АД е една от най-напредналите български компании, специализирана в производството на опто-механични, опто-електронни и лазерни устройства и системи за отбраната, и сигурността; продукти за медицината, машиностроенето и др. С повече от 45 годишна история и традиции, дружеството е лидер в производството на оптични устройства в България, както и един от основните лидери на световния пазар

Посети страницата

ЗАВОД ЗА ОПТИКА АД
Завод за Оптика АД е част от групата на Оптикоелектрон. Дружеството е специализирано в производството на прецизни оптични компоненти и възли въз основа на доказани и модерни технологии, сложно оборудване и опит от 1971 г. Тези процеси и структурата на дружеството се управляват от Интегрирана система за качество ISO 9001.

Посети страницата

ЕКТРОН АД
Ектрон АД е част от групата на Оптикоелектрон. Дружеството извършва монтаж и изпитване на оптико- и оптоелектронни устройства, включително дневни и нощни мерници, лупи, микроскопи. Ектрон АД разполага с високо оборудвана, според стандартите на НАТО изпитателна лаборатория за различни тестове.